Odd Fellows

160418 geslaagde bijeenkomst in Odd Fellow gebouw

Het nieuwe “ Fries Museum” dat mede dankzij een legaat van wijlen architect Abe Bonnema tot stand is gekomen, is het meest aansprekende museum, maar werkt nauw samen met andere musea in de provincie. Om zich staande te houden t.o.v. de grotere musea in het land, is het
van groot belang dat de culturele instellingen in onze provincie hun krachten bundelen.
 
Door een optimale samenwerking tussen de Friese musea onderling alsook met andere culturele instellingen, kan het culturele erfgoed worden getoond, beschermd en uitgebreid. Als museumdirecteur van een provinciaal museum is er meer nodig dan alleen kennis hebben
van kunst en cultuur, zo bleek. Hij moet ook organisator, onderhandelaar, fondsenwerver, lobbyist en koopman zijn.
 
Dankzij o.a. deze eigenschappen is het bijvoorbeeld gelukt om een
belangrijk werk van de van oorsprong Friese schilder Alma Tadema aan te kopen, een werk dat voor het “Fries Museum” alleen onbetaalbaar zou zijn geweest. In het najaar zal er een grote overzichtstentoonstelling van het werk van Tadema te zien zijn in het Fries museum.
 
Om ook in 2018 als Leeuwarden Culturele Hoofdstad is, optimaal voor de dag te komen, zijn er allerlei samenwerkingsverbanden aangegaan tussen het “ Fries Museum ”, “ Tresoar ”, het “Natuurhistorisch museum Fryslân”, “ Princessehof ”, het “Fries Verzetsmuseum” en het “Fries Landbouwmuseum”.
Ook zullen bekende Friezen zoals: Mata Hari, Redbad, Grutte Pier
en de beroemde kunstenaar M.C. Escher, ruim aandacht krijgen.
 
Na afloop van de lezing werd er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vragen stellen,
welke de heer Callens op heldere en humorvolle wijze werden beantwoord.