Odd Fellows

media en waarheid

De Odd Fellow week startte maandag 31 maart met een interessante lezing door Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant.

Maar liefst zeventig bezoekers waren op deze boeiende avond afgekomen: de helft van hen belangstellende niet-logeleden. Tevens een mooie kans voor de gasten om in ons logegebouw te komen en mee te maken hoe een goed gesprek en een goede discussie een ieder weer wat meer bagage meegeeft.

Rimmer Mulder beschreef de zorgen die er zijn over de ontwikkelingen in de media, zoals bij de kranten. De digitalisering zorgt voor minder oplage en dus minder inkomsten en de kranten zijn veroorzaker én slachtoffer van de snelheid van de huidige maatschappij. Voor de oorspronkelijke taken van de journalist (het nieuws ‘’opsporen, controleren en duiden’’) is geen tijd meer en ook te weinig belangstelling. Vroeger waren de journalisten ‘’waakhonden’’, nu zijn het ‘’jachthonden’’ die hongerig een nieuwe kluif zoeken. Het  internet brengt al het nieuws razendsnel en in die veelheid van ‘’vluchtig nieuws’’ verdrinkt vervolgens de lezer; de weloverwogen journalistiek van weleer krijgt geen kans meer. Daarmee ligt ‘’waarheidsvinding’’ onder druk.
Mulder vindt het belangrijk dat de overheid de bedreigde bedrijfstak gaat steunen. 

In de boeiende discussie daarna bleek het ook voor de zaal lastig een oplossing te vinden voor de geschetste problemen. De meest simpele oproep was, gewoon weer een abonnement op een krant te nemen. Daartegenover werd gesteld dat sinds de intrede van internet het voor iedereen ook heel eenvoudig is een veelheid van meningen onder ogen te krijgen, hetgeen vroeger in de tijd van de verzuiling niet mogelijk was: toen kreeg de lezer alleen de mening van de aan de krant verbonden partij of vakbond te horen.

Joke Vergnes bedankte na afloop, namens de drie organiserende Leeuwarder loges, alle aanwezigen voor hun  komst en inbreng, in het bijzonder de spreker die er ongetwijfeld in geslaagd is om de mensen wakker te schudden: als ze de volgende dag de brievenbus legen, zal de vraag opkomen of dit een van de laatste papieren kranten is en of de het evenwichtig zoeken naar objectiviteit en waarheid in de komende jaren inderdaad bedreigd wordt.