Odd Fellows

odd fellowweek 2016

" Odd Fellowlezing 2016 "

De Nationale Odd Fellowweek is sinds vier jaar een jaarlijks terugkerend evenement waarin alle Nederlandse Odd Fellow Loges hun deuren openen voor belangstellenden. In dat kader werd op 18 april jl. in het Leeuwarder Odd Fellowhuis een lezing gehouden door de heer Kris Callens, directeur van het "Fries Museum" en het keramiekmuseum " Princessehof " .

Voor zo`n veertig belangstellenden vertelde de heer Callens op onderhoudende wijze en met de nodige humor, over zijn werk als directeur en over het museale leven in Friesland.

Het nieuwe " Fries Museum" dat mede dankzij een legaat van wijlen architect Abe Bonnema tot stand is gekomen, is het meest aansprekende museum, maar werkt nauw samen met andere musea in de provincie. Om zich staande te houden t.o.v. de grotere musea in het land, is het van groot belang dat de musea en culturele instellingen hun krachten bundelen. Door een optimale samenwerking tussen de Friese musea onderling alsook met andere culturele instellingen, kan het culturele erfgoed worden getoond, beschermd en uitgebreid.

Als museum directeur van een provinciaal museum is er meer nodig dan alleen kennis hebben van kunst en cultuur, zo bleek. Hij moet ook organisator, onderhandelaar, fondsenwerver , lobbyist en koopman zijn. Dankzij o.a. deze eigenschappen is het bijvoorbeeld gelukt om een belangrijk werk van de van oorsprong Friese schilder Alma Tadema aan te kopen, een werk dat voor het "Fries Museum" alleen onbetaalbaar zou zijn geweest. In het najaar zal er een grote overzichtstentoonstelling van het werk van Tadema te zien zijn in het Fries museum.

Om ook in 2018 als Leeuwarden Culturele Hoofdstad is, optimaal voor de dag te komen, zijn er allerlei samenwerkingsverbanden aangegaan tussen het " Fries Museum " , " Tresoar " , het "Natuurhistorisch museum Fryslân" , " Princessehof " , het "Fries Verzetsmuseum" en het " Fries Landbouwmuseum". Ook zullen bekende Friezen zoals: Mata Hari, Redbad, Grutte Pier en de beroemde kunstenaar M.C. Escher ruim aandacht krijgen.

Na afloop van de lezing werd er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vragen stellen, welke de heer Callens op heldere en humorvolle wijze werden beantwoord.