Odd Fellows

Over de Marijke Muoi Rebekkah Loge

De Marijke Muoi Rebekkahloge is als vijftiende vrouwenloge opgericht in 1953.

Wij zijn vrouwen die uit een behoefte aan persoonlijke groei en een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid lid geworden zijn van de wereldwijde Orde van Odd Fellows.
Om een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving proberen we die eigenschappen te ontwikkelen welke leiden tot een goede harmonie onder de mensen. Wij streven naar een levenshouding die bijdraagt aan positief denken en handelen in het dagelijks leven. Verdraagzaamheid jegens de medemens draagt daaraan bij. Dit alles met respect voor ieders mening en met respect voor de wijze waarop iedereen op eigen wijze dit in praktijk weet te brengen.

Iedere tweede en vierde maandagavond in de maand komen we een avond bijeen.
Eerst houden we de zitting, een samenzijn, rijk aan symboliek en traditie met de nadruk op ethisch handelen. Muziek die tijdens de zitting gedraaid wordt geeft de gelegenheid om over het gesprokene na te denken. Tijdens de zitting wordt niet gediscussieerd.

Daarna is er de nazitting: hier ligt het accent op het sociale en culturele vlak, met ruimte voor uitwisseling van gedachten, voor vriendschap en gezelligheid.
Deze twee delen vormen samen een logeavond.
Het is een oase van vriendschap en verdieping.  Je kunt zeggen dat het een niet te missen rustpunt is in de waan van elke dag.