Odd Fellows

Over de Frisia Loge

Lees verder

Over de Leoverdia Loge

De Leoverdia loge is opgericht in 1996 en is voortgekomen uit de Frisialoge, de moederloge voor Friesland. Deze loge werd op een zeker ogenblik te groot om voldoende interactief te kunnen zijn, hetgeen in onze oprichting heeft geresulteerd.

Lees verder

Over de Marijke Muoi Rebekkah Loge

Lees verder

Historie

Lees verder